Economisch Groenbeheer ziet openbaar groen als een kostenpost waar elk jaar verder op bezuinigd moet worden. Ecologische Groenbeheer ziet de openbare ruimte als een uitdaging om zoveel mogelijk Maatschappelijke, Ecologische , Educatieve en Recreatieve meerwaarden te creëren.

 

En dat is de M.E.E.R. van Stichting MEERgroen.

Stichting MEERGroen heeft als een van de voornaamste doelen om biodiversiteit te stimuleren via ecologisch beheer en burgerparticipatie. De expertise daarbij is mede ontleend aan jarenlang veldonderzoek op alle flora en fauna in Nederland en het beheer van Heemtuin De Heimanshof in Hoofddorp (met 150 biotopen en na 43 jaar resulterend in ca 1000 soorten kruiden en houtige gewassen, ca 2000  insecten-, 400 paddenstoelen-, 60slakken-, 10 amfibieën-, 30 vissen , kreeften  en krabben-, 70 vogel- en 10 zoogdieren-, en ca 100 mossen en korstmossoorten, waarvan vele ZZZ of rode lijst). Deze kennis wordt sinds 2011 geëxporteerd naar inmiddels 40 MEERGroenprojecten op 150 ha in 6 gemeentes in Noord- en  Zuid Holland, die met ca 700- 900 vrijwilligers worden beheerd)

Wat hebben we nodig

1. Maatschappelijke partnerschappen
2. Vrijwilligers en arealen om te beheren
3. Geld om de organisatie uit te bouwen voor zoveel maatschappelijk en politiek draagvlak
Onderstaande projecten leggen uit waarom we dit nodig hebben.

Projecten

Er wordt permanent gewerkt aan het uitbreiden van areaal en het aantal vrijwilligers. De 4 projecten van dit project die per 1-19-2018 door de gemeente Haarlemmermeer in ons beheer zijn gegeven zijn weer 4 kralen aan deze ketting. Veel van deze projecten hebben wij reeds jarenlang officieus in beheer en zijn reeds biodiverser gemaakt. En dat proces gaat jaar in jaar uit door:

Project 1:

Jansonius natuurstrook: 1 ha met een amfibieënpoel van ca 3000 m2. Sinds 2008 gebouwd op basis van ons voorstel in 2000, in 2008 gerealiseerd, maar pas nu officieel in ons beheer. Dus zwaar verwaarloosd en te lijden onder een zware rietplaag. De vijver (waar de eerste jaren  lepelaars en ooievaars  foerageerden is voor 80- % dichtgegroeid en wordt weer uitgegraven.  En daarna met de hand beheerd en met geschikte soorten voorzien. Met de vrijgekomen grond wordt een ijsvogelwand gebouwd. De oorspronkelijke bloemenweide (nu 90 % boerenwormkruid en kweek) is als deels gefreesd en her ingezaaid met akker- en oeverkruiden. En handmatig jaarrond beheerd en met machines gemaaid en gefreesd in aug/sept.

Project 2:

Stenenveld: Uniek biotoop voor Nederland: 7000 m2 rotsenterrein. Sinds de aanleg ca 1980 verwaarloosd. Sinds 4 jaar zijn we begonnen met 700 zware struik- en boomzaailingen terug te snoeien. Nu worden de stronken verwijderd. Zodat er ruimte komt voor vetplanten, varens, muurhagedissen, amfibieën en meer.

Project 3:

Houtwijkerveld; 1.5 ha buurtgroen met bos. In 2009 met wijk budget heringericht met stinsenbollen, boomgaard, bloemweides, nat-droog gradiënt, amfibieënpoel, wadi en plasdras oever. Het beheer wordt met de beurt geïntensiveerd en de stinsen begroeiing uitgebouwd, houtige gewassen gediversifieerd, het bloemenweide beheer geoptimaliseerd. Ruimte voor vlinderweides. Inmiddels met buizerd, egels, bunzing en sperwernesten.

Project 4:

IJtocht – Ecologische zone ca 10 ha; Verbinding tussen Haarlemmermeerse bos en toekomstige Park 21 (1200 ha). Reeds in 2007 en 2008 door ons geïnitieerd en sinds die tijd met kunst- en vliegwerk beheerd; bestaande uit ca 35 percelen waarvan 2 ha akkerkruiden, ca 7 ha bloemrijk grasland verwaarloosd) en 1.5 ha orchideeënweides met inmiddels 2.5 miljoen ratelaars, 200.000 moeraswespenorchis, 10.000 rietorchis en 8000 parnassia, mooier dan een gemiddelde duin vallei). De akkerkruiden zijn dit jaar opnieuw gefreesd en her ingezaaid, en zijn al gediversifieerd in 3 types (met dominant: klaprozen, wikkes, groot spiegelklokje) en worden vanaf nu systematischer geoptimaliseerd en ook voor zaadwinning benut voor elders). De bloemrijke graslanden zijn grotendeels zwaar verwaarloosd en worden in de komende 3 jaar ook gefreesd en her ingezaaid of heringeplant (als er budget komt). De orchideeënweides zijn reeds vrij optimaal en hebben alleen rietbeheer nodig. Van al deze bloemenweelde profiteert ook de insecten- en vogelstand, kleine zoogdieren, dus er staan ook insectenhotels) en verder zijn er nog meer plannen.

CROWDFUNDING

Tot eind december kan er ook voor dit initiatief gecrowfund worden op Crowdfunding voor de Natuur.

Initiatiefnemer
Stichting MEERGroen
Contactpersoon
Franke van der Laan
Locatie
Hoofddorp
Wat is er nodig
maatschappelijke partnerschappen , vrijwilligers en arealen om te beheren+ geld om de organisatie uit te bouwen voor zoveel maatschappelijk en politiek draagvlak dat we een zachte landing kunnen realiseren van de ecologische crises waar onze samenleving en zijn leefomgeving mee worstelen