Ouderen weer laten genieten van groen in eigen tuin of balkon

 

Het idee

Een groene omgeving verhoogt het welzijn van mensen. Dat gevoel wat je krijgt na een wandeling door het bos of het werken in de tuin is iedereen wel bekend. Een voldaan gevoel, hernieuwde energie na een lange werkdag.

Het is niet voor iedereen mogelijk om een tuin te onderhouden of een balkon groen te maken. Wegens lichamelijke beperkingen bijvoorbeeld. Niet iedereen durft de kinderen, buren of andere relaties om hulp te vragen voor de tuin. Mantelzorgers zijn zelf waarschijnlijk al blij dat ze tijd hebben om langs te komen.

Zorg In De Tuin wil hierin verandering brengen door een specifiek dienstenaanbod. Groene tuinen en balkons, (mede) onderhouden door een regelmatige terugkerende tuinontzorger die ook nog eens een praatje komt maken met de cliënt.

Hierdoor verhogen zij het welzijn van de ouderen én helpen zij eenzaamheid te verminderen. Zorg In De Tuin is nu nog een kleinschalig initiatief, gestart door Anniek Herder, maar heeft de ambitie om uit te groeien tot een betekenisvolle onderneming met maatschappelijke meerwaarde voor de groen,- én zorgsector, zelfstandig of geïntegreerd in een bestaande organisatie. Zorg In De Tuin draagt naast het sociale aspect bij aan het verhogen van de biodiversiteit door ongebruikte of verwaarloosde stukjes tuin weer klaar te maken om als natuur te worden ingezet.

 

Wat hebben wij nodig?

Om een innovatieve vorm van tuinzorg te kunnen realiseren zoekt Zorg In De Tuin samenwerking met diverse partijen. Van mantelzorg- en thuiszorgorganisaties, buurt- en vrijwilligersorganisaties, (voormalige) hoveniers en groenprofessionals, aanbieders en beheerders van seniorenwoningen, fondsen en financiers tot potentiële tuinontzorgers en andere innovatieve dwarsdoeners, iedereen is welkom om samen te werken aan het beoogde doel. Zorg In De Tuin streeft naar een hogere kwaliteit van leven en meer biodiversiteit door een groenere leefomgeving.

Zorg In De Tuin zoekt partners die mee willen werken aan het:

  • vinden van een locatie voor een ‘logeertuin’ waar planten uit de tuin van de ene klant kunnen logeren tot er een plekje is in de tuin van een andere klant;
  • bouwen van een netwerk van ‘tuinontzorgers’: denk aan (thuis)zorgverleners die van de combinatie zorg en tuinieren hun specialiteit willen maken, hoveniers en andere groenprofessionals die goed rekening weten te houden met de (on)mogelijkheden van oudere, minder- en/of invalide mensen;
  • opzetten van een fonds of een andere constructie waarmee verwaarloosde tuinen en balkons van mensen met een laag budget kunnen worden gefinancierd;
  • bedenken van een verdienmodel voor de diverse activiteiten van Zorg In De Tuin, met name waar het de samenwerking tussen diverse betrokken partners betreft;
  • realiseren van groen in, op en aan galerijwoningen, seniorenflats, verpleeghuizen en andere zorginstellingen met behulp van vastgoedbeheer, bij voorkeur in één keer, waardoor de leefomgeving van alle bewoners verrijkt wordt;
  • deelname voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken van zodat een hulpbehoevende tuinbezitter in de vorm van begeleiding iets kan betekenen voor een tuinontzorger-in-wording; en
  • creëren van een activiteitenaanbod samen met zorgtuinderijen, tuinverenigingen, pluktuinen en volkstuinders waardoor ook ontmoetingen buiten de eigen kring en contacten in de buurt kunnen plaats vinden voor klanten van Zorg In De Tuin.

Ook als je niet direct mee wil doen maar wel je opgedane lessen en ervaring met de combinatie van zorg en tuinieren wilt delen ben je van harte welkom om contact op te nemen. Mail dan met anniek@zorgindetuin.nu

Social Media

facebook

Instagram

 

Initiatiefnemer
Anniek Herder
Contactpersoon
Anniek Herder
Locatie
Noord-Holland
Wat is er nodig
Samenwerking met diverse partijen: mantelzorg- en thuiszorgorganisaties, buurt-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, (voormalige) hoveniers en groenprofessionals, aanbieders en beheerders van seniorenwoningen, fondsen en financiers, potentiële tuinontzorgers en andere innovatieve dwarsdoeners.