Het 5g-netwerk gaat voor data-intensieve toepassingen zoals precisielandbouw veel betekenen. Enhanced mobile broadband is voor de landbouw, maar ook voor veel andere sectoren, heel interessant.

 

Kaz:” De gebruiker bepaalt de technische eisen van een oplossing. In het geval van precisielandbouw zien we drones nu stukken van 30×30 centimeter fotograferen. Om nog preciezer te kunnen werken zal dit straks 15×15, 5×5 of uiteindelijk zelfs 1×1 centimeter zijn. Dan ben je bezig met precisielandbouw op plant- en zelfs bladniveau, en dat leidt tot een exponentiële groei in data, die allemaal over het mobiele netwerk moet worden verzonden. Maar wat zal leiden tot een landbouw waar met veel minder gewasbeschermingsmiddelen en emissie naar haar omgeving ons voedsel kan groeien.”

Op de Hackathon Boer & Business in Balans heeft Groen Kapitaal een aantal vragen aan Kaz gesteld om zo meer te weten over drones en gewasmonitoring:

 1. Een Startup gespecialiseerd in drones die gebruikt wordt voor de landbouw? Hoe dan?

Door heel nauw samen te werken en te ontwikkelen met telers combineren we het beste van twee werelden. Wij brengen onze expertise in data- en beeldverwerking, drone-operatie en machine learning. Op basis van onze kennis maken we het voor telers heel gemakkelijk om zelf data in te gaan winnen. Één druk op de knop en de drone gaat z’n gang. De telers brengen de benodigde expertise in landbouw en de toepassing binnen hun bedrijf.

 1. Hoe zet je je drone in voor de agrarische sector?

Onze (en die van anderen) drones worden steeds belangrijker voor het inzamelen van informatie, op basis waarvan een boer/teler sneller en beter beslissingen kan maken. Door schaalvergroting en strenge milieu-eisen neemt de vraag naar optimalisatie binnen de agrarische sector alleen maar verder toe. Onze data is daar een essentieel onderdeel voor.

 1. Welke data verzamelt de drone?

Op basis van zeer hoge resolutie kleurenfoto’s maken wij een 3D-model van het gescande perceel waaruit we de fysieke parameters van elke plant (en delen daarvan) kunnen bepalen. Voorbeelden zijn bladoppervlak, hoogte, aantal bloemen, grootte van een kool etc. We gebruiken wekelijkse beelden om de groei van iedere plant (en onkruid) over tijd in kaart te brengen. Op termijn vertalen we dit naar oogstprognoses.

 1. Wat moet de boer doen om de data om te kunnen zetten in handelen?

Onze dienst is volledig gericht op het ontzorgen van de teler. We maken alles zo makkelijk mogelijk, zodat je als teler zo kort mogelijk (of zelfs niet) achter de laptop hoeft te kruipen. Je moet als boer dus vooral gezond verstand hebben! Zelfs het zelfstandig maken van drone-beelden is versimpeld tot een enkele druk op de knop.

 1. In welke mate draagt de data van de drones bij aan een beter verdienmodel voor de boeren?

Onze data helpt een teler in het optimaliseren van zijn/haar teelt, doordat de stand van zaken veel objectiever in kaart wordt gebracht. Dit leidt tot betere oogstvoorspellingen en daarmee een betere afstemming tussen retail en producent. Zo wordt verspilling voorkomen én kan de teler precies oogsten wat de klant wil afnemen.

Daarnaast biedt de data de mogelijkheid plaats specifiek te handelen. Denk aan een besparing van water, mest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit is zowel ecologisch als economisch van waarde.

 1. Welke rol gaat de drone spelen op het gebied van artificial intelligence?

Een grote rol, vooral in de verwerking en interpretatie van de ruwe data tot bruikbaar eindproduct. Wij gebruiken artificial intelligence nu nog vooral in de context van beeldherkenning. Je kan denken aan automatische detectie van een bepaald type onkruid, herkennen van planten met/zonder bloemen etc. Onderlinge verbindingen tussen apparatuur komt ongetwijfeld, maar de teler blijft in onze ogen altijd de belangrijkste schakel in het geheel.

 1. Is de boer dan nog nodig op het bedrijf?

Zeker, de hoeveelheid kennis van een teler wordt vaak onderschat. Wij leveren het ‘gereedschap’ waardoor de teler zijn werk nog kan doen.

 1. Van welke technieken om de boer te helpen maken jullie gebruik?

Momenteel gebruiken we kleurenfoto’s gemaakt door drones. Daaruit kan je al enorm veel afleiden, o.a. met behulp van AI in beeldherkenning. We gaan onze data zo snel mogelijk koppelen aan bodemsensoren, grondmonsters, vochtsensoren en publiek beschikbare data zoals het lokale weer.

 1. Is het al mogelijk om dronedata en machines aan elkaar te koppelen?

Ja, bijvoorbeeld door zogenaamde ’taakkaarten’. Het bekendste voorbeeld is bestrijdingsmiddelen alleen daar spuiten waar onkruid is gedetecteerd, in plaats van een geheel perceel uniform te bespuiten.

 1. Heb je een goede wifi nodig voor het verzamelen van data met een drone en is dat in het landelijk gebied al in voldoende mate beschikbaar?

Je hebt een normale internetverbinding nodig, tot nu toe is dit bij geen van onze klanten een probleem. Het uploaden van de data gebeurt na het vliegen met een eigen gemaakt systeem, waarbij het niet erg is als dat een paar uur duurt. Binnen 24 uur kunnen klanten resultaten van hun opname online inzien.

 1. Mogen jullie overal zomaar vliegen?

Helaas mag er niet overal in Nederland gevlogen worden met een drone: bijvoorbeeld in het gebied rondom Schiphol. De wetgeving hiervoor veranderd gelukkig snel, medio 2020 wordt in Nederland Europese drone-wetgeving ingevoerd. Beperkingen worden waarschijnlijk minder strict en bijvoorbeeld gekoppeld aan vlieghoogte. Dat zou betekenen dat in gebieden waar nu niet gevlogen mag worden, op termijn onder een bepaalde hoogte (~50 meter) wel gevlogen mag worden. Wij vliegen gemiddeld op 30-35 meter hoogte.

 1. Wat kost het om VanBoven in te schakelen?

VanBoven vraagt een vaste vergoeding per hectare per jaar. Afhankelijk van de wensen van de klant varieert die tussen de 60 en 150 euro per hectare per jaar, ongeacht het aantal vluchten dat je doet. De drone en accessoires koop je als teler eenmalig voor 2500 euro.

 1. Wat is jullie dronebeeld voor de toekomst?

Drones worden een standaard gereedschap voor een teler, zoals er nu een trekker op ieder bedrijf staat. Wanneer de wetgeving het toestaat, komt aan het inwinnen van data met drones geen mens meer te pas. Wij geloven dat de drone een van de belangrijke manieren van data inzamelen wordt. Die data gaat de benodigde inzichten bieden om de economische en ecologische kosten van de gehele agrarische sector te laten dalen.