Er werd flink gediscussieerd over de maar liefst 51 inzendingen van de Toekomstversnellers, want wat een mooie oogst! De vijfkoppige jury is eruit gekomen en heeft 15 initiatieven gekozen die zich nu kunnen gaan voorbereiden op het pitchevenement op 3 april.

Voorzitter Jelle Beemsterboer, gedeputeerde Wonen, Landbouw en Visserij, Stikstofbanken en het Provinciaal programma landelijk gebied (PPLG): “ De vele inzendingen geven wel aan hoeveel energie er in de provincie zit om het landelijk gebied nog mooier te maken. Het was uitdagend én heel leuk om uit alle inzendingen de top 3 per regio te mogen kiezen. Het is van belang dat een idee iets nieuws betekent voor de samenleving en het bedrijfsleven. Uitvoerbaarheid is ook belangrijk, zodat binnen een jaar al de eerste resultaten geboekt kunnen worden.”

UPDATE – Wie zijn de winnaars van het pitchevent gehouden op 3 april? Dat lees je in deze hier.

Wat is ook alweer de Toekomstversnellers?

Met Toekomstversnellers ‘Buitengewoon Noord-Holland’ willen we praktische en haalbare ideeën met sociaal-economische impact in het landelijke gebied versnellen. Zo dragen ze bij aan één of meerdere PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie).

Toekomstversnellers is opgezet als  prijsvraag, die is uitgezet in het landelijk gebied. Maar liefst 51 inzendingen hebben we ontvangen, wat wel aangeeft hoeveel ‘groene energie’ er in  de provincie Noord-Holland zit!

Jurering

15 inzendingen (drie initiatieven per PPLG-regio) krijgen een pitchworkshop. Op 3 april presenteren zij hun pitch en kiest de jury de uiteindelijke 5 winnaars, per PPLG-regio. Waar heeft de jury op gelet?

 • Impact op één of meerdere PPLG-thema’s (Natuur, Water en Bodem, Klimaat, Landbouw, Landschap en Erfgoed, Recreatie). Dit is het belangrijkste criterium. Wanneer een idee impact heeft op meer dan één doel dan is dit een pre. Het is echter geen doel op zich om impact op meerdere thema’s te behalen; een idee dat op één thema veel impact kan maken is zeker relevant. De impact dient zo concreet mogelijk gemaakt te worden, waar mogelijk in kwantitatieve zin. Anders in kwalitatieve zin. Ieder PPLG-thema kent een even zware weging.
 • Verwachte haalbaarheid Ideeën worden getoetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid, waarbij specifiek wordt gekeken naar wat een haalbare stap is binnen een jaar. Voor dit criterium zal met een brede, open blik worden gekeken naar de ideeën van de deelnemers.
 • Sociaal-economische impact Het is van belang dat een idee iets nieuws in zich heeft voor maatschappij en bedrijfsleven. Een vernieuwend idee is hierbij goed, maar ook een bestaand idee met een vernieuwende aanpak om dit idee op grotere schaal toe te passen komt in aanmerking.
 • Aanstekelijkheid Ideeën dienen inspirerend en positief te zijn, zodat ze een wezenlijke bijdrage aan de toekomst kunnen leveren.

De 15 Topideeën

De onderstaande 15 initiatieven zijn door de jury genomineerd.

Wadden, Kop van Noord-Holland en West Friesland

 • Versnelling transitie naar toekomstbestendige landbouw – Stichting Vrienden van Bioland Regio Schagen (VBRS)
  VBRS is een bottom-up initiatief met als doel om biologische en natuurinclusieve landbouw in de regio Schagen te ondersteunen via verschillende acties, zoals het ontwikkelen van educatieve programma’s en promoten van biologische voeding.
 • Adopteer het Texelse landschap – Tuinderij Texel – Den Hoorn Via het adopteren van vierkante meters inheemse Texelse bloemen door mensen kan er impact worden gemaakt op de biodiversiteit en word de maatschappij er direct bij betrokken.
 • Plan voor zorgerf Pluktuin van Geesje – Pluktuin van Geesje – Koedijk De pluktuin is bezig met het opstellen van een plan met natuurinclusieve en energieneutrale bebouwing voor mensen met een zorgvraag.

Noord-Kennemerland

 • Boerderijschool – ARH School – Bergen De realisatie van een Boerderijschool in Bergen waarbij de school zowel producent als consument is en de kantine gezond, vers én lokaal geproduceerd voedsel kan aanbieden.
 • Gebiedscoöperatie Weidse Polders – Stichting Duinbehoud  Het gebiedsproces Weidse Polders wordt bottom-up ondersteund door de coöperatie waarbij wordt gestuurd op een gezamenlijk toekomstperspectief en samenwerking van alle partijen om de gestelde doelen voor te behalen.
 • Beemstergaard CSA: Beemster Om de sociale functie te versterken wil de regeneratieve zelfoogsttuin bebouwing realiseren om verschillende activiteiten te organiseren.

Laag-Holland

 • Zelfoogsttuin Geworteld in Noord – Geworteld in Noord – Amsterdam
  Het starten van een Community Supported Agriculture (CSA) waarin drie tuinders gezamenlijk de tuin verzorgen volgens de biologische/ecologische principes. Leden van de zelfoogsttuin kunnen het gehele teeltseizoen zelf de groenten oogsten en verbinding creëren met waar hun voedsel vandaan komt.
 • Mineralen centrale  Mineralen centrale  In een HUB wordt rundveedrijfmest van 15 melkveehouders centraal vergist, waarbij groengas wordt geproduceerd en op het net geleverd. Het restproduct (digestaat) wordt gebruikt voor bemesting.

Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden

 • Smaakroutes Groene Stelling van Amsterdam – De Groene Stelling Met de recreatieve Smaakroutes kunnen bewoners in en rond Amsterdam en omgeving kennis maken met boeren en initiatieven uit het gebied.
 • Het Amsterdamse Voedselbosplan – De Amsterdammertjes van het jaar en de Amsterdamse kinderpersbureaus  Het bedenken en schrijven van een Voedselbosplan in samenwerking met leerlingen van Amsterdamse basisscholen, middelbare scholen en Amsterdammertjes van het jaar waarbij op zo veel mogelijk plekken in en om Amsterdam Voedselbossen worden verwezenlijkt.
 • De natuur inzetten als medicijn – Groen Vitaal – Santpoort Op het landje van Groen Vitaal kunnen bedrijven abonnementen afsluiten om medewerkers te kunnen laten vitaliseren in het groen.

Gooi en Vechtstreek

 • Multifunctionele hagen en bomen – KipEigen  -Loosdrecht Het aanplanten van meerdere gemengde hagen en enkele boomgroepjes met inheemse soorten op een regeneratieve natuurboerderij, in samenwerking met de mensen van de dagbesteding en consumenten van het boerderijvoedsel.
 • Insectenvoedselbos Woensberg in Blaricum – Imkers Gooi en Eemland – Blaricum De akker in Blaricum, welke al jarenlang wordt gepacht door de imkers, wordt nu voorzien van een voedselbos om de biodiversiteit te vergroten.
 • Bloemrijke en natuurrijke oevers Ankeveen – Bloemrijk & Natuurrijk Ankeveen De oevers in Ankeveen worden dichterbij de oorspronkelijke staat gebracht met natuurlijke bloemen en planten, die worden aangebracht tijdens een georganiseerde natuurwerkdag.