Groen Kapitaal organiseert in samenwerking met Bionext, op 15 maart een kenniscafé. Een middag waar ondernemers, onderzoekers, adviseurs en groen onderwijs elkaar ontmoeten om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren om met die kennis aan het werk te gaan.

 

Meer diversiteit  is de sleutel tot duurzamer telen. Ruimere vruchtwisseling, meer gewassen in het teeltplan of nieuwe combinaties dragen bij aan robuustere gewassen, betere bodemkwaliteit, minder afhankelijkheid van gewasbescherming en meer (agro)biodiversiteit. Succesvolle inpassing van meer diversiteit op het eigen bedrijf, via strokenteelt, mengteelt of op een andere manier, vraagt gedegen kennis.

Welke gewascombinaties en opvolging zijn er mogelijk, en wat leveren ze op ? Wat is de optimale breedte van bedden, hoe past de spoorbreedte van beschikbare machines daarbij ? Onderzoekers hebben de laatste jaren veel nieuwe kennis en inzichten ontwikkeld over deze onderwerpen. Telers kunnen die kennis op hun praktijkwaarde beoordelen en praktijkervaring uitwisselen.

Programma

12.00 – 12.45 uur inloop met lunch en kennismaken

12.45 -13.00 uur opening, welkomstwoord Jaap Bond, gedeputeerde Landbouw van de Provincie Noord-Holland

13.00 – 13.15 uur inleiding programma Marian Blom van Bionext

13.15 – 14.00 uur key note speaker Wijnand Sukkel (WUR) over uitdagingen aan de landbouw in de 21e eeuw, wat agro-diversificatie daarvoor betekent, wat we er al over weten en hoe we daarmee aan het werk kunnen; aansluitend vragen/opmerkingen

14.00 – 16.00 uur drie workshoprondes:

Workshop 1: gewasopvolging, gewascombinaties, groenbemesters in de opvolging: een complex van vragen waar veel telers nog mee worstelen. Dirk van Apeldoorn (WUR) leidt in en gaat in gesprek met telers en ‘kennisdragers’.

Workshop 2: mechanisatie, spoorbreedte, optimale strookbreedte: ook dat levert nog veel puzzels op. Wijnand Sukkel verbindt praktijkervaring van de deelnemers met onderzoeksresultaten.

Workshop 3: de kennisverspreiders: hoe pakken zij dit op ? Wat verwachten telers van onderwijs, adviseurs en onderzoekers ? En wat doen die daarmee ? Rosemarie Slobbe (Clusius College, kenniscentrum Natuur en Leefomgeving) gaat daarover het gesprek aan met praktijkmensen, leraren en andere ‘kennisverspreiders’.

16.00.- 16.30 uur terugkoppeling, formuleren conclusies (Marian Blom)

16.30.- 17.00 uur borrel

Doelgroep

Het kenniscafé is vooral voor ondernemers in de akker- en tuinbouw (incl. bollenteelt) die met strokenteelt en andere vormen van diversificatie bezig zijn of dat overwegen, in Noord-Holland en elders. Tweede doelgroep zijn eindgebruikers en verspreiders van kennis (adviseurs, onderzoekers, beleidsmakers, groen onderwijs -HBO en MBO-) die met de telers in gesprek willen over kennisbehoefte en kennisbenutting voor en over gewasdiversificatie.

Over de sprekers:

Marian Blom werkt als projectleider plantaardige productie bij Bionext. Bionext neemt , samen met de WUR, deel in een groot Europees onderzoek naar bevordering van teeltdiversificatie in de landbouw. Het project biedt onder andere steun aan het experiment van drie ondernemers in de kop van Noord-Holland met strokenteelt op een gezamenlijk gebruikt perceel, maar ook aan een groep groentetelers die werken aan beter management voor bedrijven met complexe rotatieschema’s.

Wijnand Sukkel is senior onderzoeker AgroEcologie bij Wageningen University & Research, Open Teelten, met een grote staat van dienst op het gebied van innovatie van landbouwsystemen, verduurzaming van de landbouw en bodemkwaliteit.

Dirk van Apeldoorn is docent en onderzoeker weerbare teeltsystemen en agro-ecoloog bij Wageningen University & Research. Hij doet onderzoek naar de effecten van gewasdiversiteit op biodiversiteit, bodemkwaliteit, gewasproductiviteit en efficiëntie.

Rosemarie Slobbe is stafmedewerker van AOC Clusius college in Alkmaar, en business developer/projectleider binnen het kenniscentrum Natuur- en Leefomgeving.

Aanmelding

Graag aanmelden via dit formulier

Beperkt aantal plaatsen; meld u snel aan !

Locatie

Dreef 3, Haarlem. Melden bij de receptie van het A-gebouw (onder de poort links). Parkeren op eigen kosten (ingang voor het gebouw).