Inleiding
De toestand van de biodiversiteit in de wereld is tegenwoordig dagelijks onderwerp van gesprek in nieuws, onderzoek en politiek. De wereld is doordrongen van het feit dat biodiversiteit belangrijk is, en dat er actie nodig is om de negatieve trend te keren.

We willen de biodiversiteit in Noord-Holland versterken en de negatieve trends keren. Het beleid en de uitvoering die we hiervoor opzetten is onderverdeeld in de vijf thema’s; Deze zullen we in de vijf blokken hieronder kort uitleggen. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we je graag door naar het masterplan Biodiversiteit.

Masterplan Biodiversiteit

Download hier de uitgebreide pdf.

Versterken van de kwaliteit in de natuurgebieden

Versterken van de biodiversiteit in het landelijk en agrarisch gebied

Versterken van de biodiversiteit in het bebouwd gebied

Versterken van de biodiversiteit in en rond het water

Beschermen kwetsbare soorten en bestrijden invasieve exoten