Versterken biodiversiteit door soortenbescherming en bestrijding invasieve exoten

Volgens de Wet Natuurbescherming is de provincie verplicht om soorten niet alleen passief (handhaving van de wet) maar ook actief te beschermen door het gericht stimuleren en initiëren van maatregelen voor soorten die dat nodig hebben. Veel soorten, waaronder VHR soorten, profiteren van het gebiedenbeleid. Maar er zijn ook soorten die geheel of gedeeltelijk buiten natuurgebieden voorkomen. Met actieve soortenbescherming beschermen we specifiek soorten die een negatieve trend vertonen (Rode Lijstsoorten en andere soorten waar het slecht mee gaat) en waarvoor NH een belangrijke verantwoordelijkheid heeft.