Versterken biodiversiteit in de natuurgebieden

Om de biodiversiteit te versterken moet in de natuurgebieden de kwaliteit goed op orde zijn. Natuurgebieden zijn te zien als brongebieden waar de grootste diversiteit aan soorten beschermd wordt. De onderling verbonden natuurgebieden maken samen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Enerzijds moet het natuurnetwerk afgerond worden, anderzijds ambiëren we een verbetering van de natuurkwaliteit in de bestaande natuurgebieden. Dit vergt zowel optimalisatie van het beheer als van de milieu en inrichtingscondities. Over het algemeen zal de inrichting en het beheer erop gericht zijn natuurlijke processen zo veel als mogelijk te herstellen. Daarmee maken we de natuurgebieden beter weerbaar tegen invloeden van buitenaf.