Een goede bereikbaarheid, veel groen, rust en toch een lekker koffietentje op de hoek van de straat. Het ‘boerderijtje’ in de stad dus eigenlijk. Begrijpelijk waarom veel mensen dit willen, maar waar is al dat groen goed voor?

 

Een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

 

Natuurinclusief bouwen

De komende jaren moeten er in Nederland 75.000 woningen per jaar gebouwd worden. Maar we willen ook de biodiversiteit vergroten. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Er zijn echter vele manieren om natuurinclusief te bouwen. Natuurinclusief bouwen houdt in dat je bij de bouw van huizen en bedrijfspanden zoekt naar een versterkende combinatie waarbij de natuur een deel wordt van het gebouw en de omgeving.

We weten het eigenlijk wel. Groen is gezond, voor mens en dier. Maar hoe zit het dan in de stad met groen? Juist daar hebben we het heel hard nodig. Groen om naar te kijken helpt ons al om te herstellen van stress, daarnaast nodigen groene plekken uit om te ontmoeten en te bewegen. Als we het slim doen helpt groen ook voor de biodiversiteit, voor de afwatering van regenwater, om de hitte in de stad tegen te gaan en voor een schonere lucht. En natuurinclusief bouwen is makkelijker dan je denkt als we het samen oppakken.

Op 11 april gaan verschillende partijen met elkaar in debat om kennis uit te wisselen en praktijkervaringen te delen.

Biodiversiteit

Ongeveer een kwart van de planten en dierensoorten – onze biodiversiteit – in Nederland komt ook in de stad voor. Er is vorig jaar speciaal een film – De wilde stad – over gemaakt! Zelfs beschermde soorten, zoals mussen, wonen in de stad. In principe redden die soorten zich prima en zoeken ze hun eigen weg. Toch hebben we als mens ook een verantwoordelijkheid. Door het anders bouwen en isoleren van gebouwen verdwijnen nestgelegenheden. Er zijn simpele oplossingen om die in nieuwe of te restaureren gebouwen toch een plek te geven.

Toch is alleen dat ook niet voldoende. Als we het vrolijke vogelgefluit willen horen en willen dat de vogels, maar bijvoorbeeld ook vleermuizen, muggen wegvangen in de stad, dan moet er ook altijd voldoende voedsel te vinden zijn. Door het “verdichten” van de stad verdwijnen ook de “rommelplekjes”, waar dieren voedsel en schuilgelegenheid vinden. De gemeente heeft daarvoor een verantwoordelijkheid in het openbaar groen, maar ook particulieren en ondernemers kunnen veel doen op hun eigen terrein of het dak. Denk bijvoorbeeld aan een “bioborder”, een goed gemengde mix van vaste planten, die jaar rond wat te bieden heeft en opgewassen is tegen droogte of nattigheid.

Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe.

De gemengde riolen (regen-, en afvalwater) in Nederland kunnen 40 mm per uur verwerken. Bij hevige regen kunnen de riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden.

Bij 60 mm per uur komt het regenwater de huizen al binnen en lopen kelders vol. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het vergroten van riolen alleen zou tientallen miljarden euro’s kosten en is dus niet de enige optie. Maar wat kunnen we dan nog meer doen?

Amsterdam Rainproof legt helder uit welke – ook groene – oplossingen je kunt gebruiken.

  • Water vasthouden en bergen
  • Water afvoeren
  • Water infiltreren
  • Water gebruiken
  • Waterrobuust bouwen

Waar kun je dit doen?

Hittestress

Naast extreme neerslag leidt de klimaatverandering ook tot meer hittegolven en droogteperioden. Steden merken hier veel van. Het kan in de stad zelfs 7 graden warmer zijn dan op het platteland. Hittestress kan leiden tot minder comfort in woningen en gebouwen, heeft invloed op de gezondheid van mens (slaapstoornissen) en dier kan ook financiële gevolgen hebben door een verminderde arbeidsproductiviteit. Meteoroloog Gert-Jan Steeneveld van Wageningen Universiteit, stelt dat 10% meer groen leidt tot een temperatuurverlaging met 0,6 graad Celsius. Zie het artikel in de Groene Stad.

Wat kunnen we hieraan doen?

  • Meer groen in de stad aanleggen
  • Platte daken van huizen en bedrijven benutten
  • Geveltuinen aanleggen
  • Meer bomen planten
  • Tuinen aanpassen (tegels eruit, planten erin)

Kortom, iedereen kan bijdragen aan een groene gezonde stad en tegelijk iets doen voor de biodiversiteit of de klimaatadaptatie opgave. Op basis van het nationaal debat worden vervolgstappen onderling afgesproken. Wil je nu al zelf aan de slag, kijk dan op de links hieronder:

Handige url’s

Puntensysteem Den Haag

Huisje boompje beter

Bijzondere huizen

40 tips

TNO Factsheet

WUR longread

Vogelbescherming