Het verhaal van Ankeveen is er een van gemeenschapszin, betrokkenheid en een groeiend succesverhaal in het herstellen en behouden van de natuurlijke schoonheid van hun dorp.

 

Wat begon als een eenvoudig idee, namelijk het inzaaien/ inplanten  van inheemse bloemen en planten, heeft zich ontwikkeld tot een inspirerend project dat andere gemeenschappen kan gidsen en aanmoedigen. Hier is het stappenplan vanuit hun ervaring, waardoor hun initiatief als voorbeeld kan dienen voor anderen en meer aandacht kan krijgen.

Stap 1: De eerste zaadjes

Alles begon met een paar buurtbewoners die samenkwamen om inheemse bloemen in te zaaien. Bezorgdheid over de achteruitgang van wilde planten en de biodiversiteit was de drijvende kracht achter hun actie. Ze plantten de eerste zaadjes van verandering en creëerden een prachtig begin. Een cruciaal onderdeel van hun inspanningen was de vorming van een zeisbrigade, die de traditionele methode van zeisen omarmde om de natuur te helpen. Dankzij deze brigade hoeft er in de lente niet gemaaid te worden en krijgen bloemen en planten de kans zich te ontwikkelen. Daarna wordt er met de zeis gemaaid, en het maaisel wordt afgevoerd. Dit helpt de grond te verschralen, waardoor speciale inheemse planten de kans krijgen zich te vestigen en ontwikkelen.

Stap 2: Gemeenschapsbetrokkenheid

Het initiatief groeide snel omdat andere buren zich bij hen aansloten. Dit laat zien hoe krachtig gemeenschapsbetrokkenheid kan zijn. Ze betrokken de hele buurt bij hun inspanningen, en iedereen droeg bij aan het project. De gemeenschap werd een hechte groep natuurliefhebbers die hun omgeving wilden verbeteren, met de zeisbrigade als een centraal onderdeel van hun inspanningen. Er was nog even een vraagstuk: waar naartoe met het zeis maaisel? Dat werd al snel opgelost. Enkele Ankeveners hebben paarden, die zich nu tegoed doen aan dit kruidenrijke voer. Uiteraard hebben we voor het maaien gecheckt of er geen Jakobskruiskruid groeit, omdat dat giftig is voor paarden.

Stap 3: Gemeentelijke steun en samenwerking

Het enthousiasme en de vastberadenheid van de buurtbewoners trok de aandacht van de gemeente. De gemeente Wijdemeren (en met name Saskia Hille Dorpscoördinator)  was zo onder de indruk van hun inspanningen dat ze begonnen samen te werken. Stichting de Appelboom ondersteunde het project van meet af aan. Er werden inheemse oeverplanten aan de slootkant geplant, en de gemeente steunde het project financieel. Dit laat zien hoe cruciaal samenwerking met lokale autoriteiten en organisaties kan zijn.

Stap 4: Uitbreiding en ambitie

Met de steun van het Betrekken Bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland hebben de buurtbewoners hun ambitie vergroot. Ze breidden hun project uit naar een groter stuk oever bij de ijsclub in Ankeveen, centraal in het dorp. Ze begonnen met het creëren van een geleidelijke overgang van water naar land en lanceerden ecologisch maaibeheer om lokale planten en bloemen te laten gedijen, met de zeisbrigade als een integraal onderdeel van hun aanpak. Hier hebben ze al een prachtige oever gecreëerd met 750 geplante planten die inmiddels tot ontwikkeling zijn gekomen.

Stap 5: Betrekking van iedereen en voortdurende groei

Iedereen in het dorp wordt betrokken, van natuurkenners en hoveniers tot creatievelingen en mensen die graag de handen uit de mouwen steken. Wekelijkse updates in het wijkblad houden iedereen op de hoogte en zorgen voor meer betrokkenheid, en de zeisbrigade blijft een inspiratie voor velen. Met zelfs nog budget over, gaan ze op zaterdag 4 november 2023, in het kader van de nationale Natuurwerkdag, een extra oever van ongeveer 100 meter beplanten bij de mooie Gele Brug, waar ook een fraai wandelpad langs de Ankeveense Plassen loopt. Dit alles zal volgend jaar nog meer prachtige resultaten opleveren. Met hopelijk voor 2024: op naar de 200m oever beplanting en inzaaien.

Het resultaat is dat steeds meer eentonige bermen in Ankeveen transformeren tot bloemrijke bio-snelwegen voor insecten, dankzij de inzet van de zeisbrigade en de hele gemeenschap. Het verhaal laat zien dat zelfs kleine stapjes in de goede richting grote veranderingen kunnen teweegbrengen en kan dienen als inspiratie voor gemeenschappen overal in het land.