In het Netwerk Groenblauwe Gemeenten werken de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Stichting Steenbreek en de Provincie Noord-Holland samen om groenblauwe gemeenteambtenaren te inspireren en met elkaar te verbinden.

 

Het doel van dit netwerk is het ontwikkelen van regionale samenwerkingen op het gebied van biodiversiteit. Kennisuitwisseling en samenwerking staan voorop. Zo kunnen de Noord-Hollandse gemeenten hun beleid en activiteiten m.b.t. biodiversiteit en de groenblauwe ruimte versterken en versnellen.

Het netwerk wordt door een driejarig programma (2022 – 2024) ondersteund met als doel om de biodiversiteit in de bebouwde omgeving te herstellen en versterken. Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Meld je aan als groenblauwe gemeenteambtenaar en blijf op de hoogte via de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten
  2. Online kennisserie over verschillende onderwerpen
  3. Werk- en inspiratiebijeenkomsten voor kennisdeling en samenwerking
  4. Gezamenlijke projecten zoals Plantestafettes, Pientere Tuinen en Duintuinen

Op deze pagina vind je meer informatie over aankomende activiteiten, kennisdocumenten en inspiratie uit de praktijk.

Toolkit Biodiversiteit in de Bebouwde Kom

In de Toolkit voor gemeenten worden vier thema’s rondom biodiversiteit in de bebouwde kom uitgelicht: natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, de natuurinclusieve energietransitie en stadslandbouw. We hebben tips, ervaringen en goede voorbeelden verzameld uit de praktijk van Noord-Hollandse gemeenten. De toolkit bestaat uit kennisdossiers en interviews met beleidsmakers, initiatiefnemers en andere experts. Bezoek de Toolbox online of Download de toolkit.

Kennisserie

Eén van de activiteiten die binnen dit netwerk worden georganiseerd is een serie digitale kennislunches. Tijdens deze kennislunches zal steeds een expert uit de praktijk ons bijpraten over een actueel onderwerp. De onderwerpen worden gekozen in overleg met de groenblauwe ambtenaren in dit netwerk. De kennislunches worden opgenomen. De opnames worden hier beschikbaar gesteld zodat iedere geïnteresseerde de webinars kan terugkijken.

Op 15 februari organiseerden we met het netwerk Samen blauwgroen de webinar Burgerparticipatie in klimaatadaptatie. Jean-Marie Buijs van HZ University of Applied Sciences nam ons mee door de resultaten van een tweejarig onderzoek in tien living labs. Melvin Thille van woningcorporatie Parteon maakte vervolgens de vertaalslag naar de praktijk. Heb je de webinar gemist? Dan kun je deze hier terugkijken.

Agenda bijeenkomsten

Zodra de data en tijden voor de kennislunches en inspiratiebijeenkomsten bekend zijn, vind je hierover meer informatie en links om je aan te melden. De kennislunches zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Meld je dus vooral aan! De regionale bijeenkomsten zijn op uitnodiging toegankelijk voor beleidsmedewerkers van gemeenten.

Kijk ook eens op de agenda van Stichting Steenbreek voor andere interessante bijeenkomsten.

Nieuwsbrieven

Contact

Heb je vragen over dit netwerk? Neem dan contact op met Minella Haazelager van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland via minella@mnh.nl