Hoe kun je netwerken met energie?

 

Netwerken met energie: Maren en bezwaren

Stel, je hebt een idee. Het is een goed idee, dat voel je. Dit idee is geweldig voor iedereen! En daar horen partners bij.  Die zullen dat toch ook voelen? Ze gaan hierin investeren. En dan komen de gesprekken. Je legt het uit, enthousiast. En wat zegt je kersverse partner? Er komen maren en bezwaren. Ze zien het niet zitten.
Herkenbaar? Wel voor de leden van het netwerk Groene Gezonde Leefomgeving. Iedereen heeft wel voorbeelden van gesprekken die op niets uit liepen. Gelukkig ook van geweldige samenwerkingsverbanden waar het wel werkte. Waar ligt dat dan aan? Kun je samenwerking sturen? Hoe kom je tot co-creatie? Hoe kun je netwerken met energie? In vervolg op het Groenlab van juni zijn we op 13 september verder de diepte ingegaan op het thema netwerkend samenwerken. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat samenwerken en co-creatie essentieel zijn voor een netwerk dat twee werelden wil verenigen. De werelden van de preventieve gezondheidszorg en dat van de natuur.

Een groot netwerk van partners

Het netwerk is in 2016 opgericht door de Provincie Noord-Holland om partners te verbinden die de gezonde werking van de natuur herkennen en willen uitdragen. Sindsdien leerden zij samen en organiseerden gezonde projecten als vergroening van woonwijken, Gezond Natuur Wandelen, Kwiekroute en Speelotheek, Groenspoor. Zij zochten uitwisseling met huisartsen en de Diabetes Challenge, verzekeraars en natuurcoaches en maakten hun groene aanbod zichtbaar op de Beter in het Groenzoeker.

Begin met mensen, het warme proces

Karen Jonkers van C-Realist leidt de bijeenkomst over netwerken met energie. “In ons werk stellen we vaak doelen, werken die uit in instrumenten en indicatoren, en zoeken er dan mensen bij. We noemen dit het koude proces. Wil je echt co-creëren, dan moet je met mensen beginnen. Je zoekt naar gezamenlijke ambities, naar een verbinding die energie geeft, en dan volgen er in het enthousiasme doelen om iets te realiseren. Dit heet het warme proces.”

Groen Kapitaal
Het netwerk oefent in een rollenspel de verschillende technieken. Allereerst overtuigen: met veel enthousiasme worden de beste ideeën aan gesprekspartners gepitcht. Het resultaat is een welles-nietes gesprek dat weinig toekomst bood. “Ja maar” blijkt onze natuurlijke reactie op een enthousiast maar ‘gezonden’ idee! Daarna volgt een oefening in uitruilen: als je mij helpt, dan help ik jou. In de gesprekken ontstond meer openheid, maar weinig enthousiasme. Hoe moeten we dan wel verder?

Netwerken: “zoals je vriendjes maakte op de basisschool.”

Karen legt het uit: “Focus op de relatie. Start eens met hoe is het met je, waar ben je mee bezig, wat is je droom? Zoek naar de gezamenlijke ambitie. Breng gerust je eigen idee in en vraag: Waar zou jij nu warm van worden in dit thema? Als er enthousiasme ontstaat, dan heb je een verbinding. Daar kun je mee verder.”
Maar is dat koude proces dan zonder waarde? “Gelukkig niet”, zegt Karen, “Je hebt het koude proces juist nodig om tot echte co-creatie te komen. Om een idee te realiseren, moet je gaan plannen en organiseren. Maar je schakelt terug van warm naar koud. Zodat je de verbinding niet verliest. Dat heet de Initiatievenspiraal van co-creatie”.

 

 

 

Groen Kapitaal

Groen Kapitaal – Eelke Wielinga legt uit

 

Er valt nog veel te bereiken op het gebied van Natuur en gezondheid. De leden van het netwerk zijn ervan overtuigd dat natuur een positief effect heeft op de gezond van iedereen. Hun doelen zijn misschien verschillend, maar hun ambitie is hetzelfde. Daar komt hun bevlogenheid vandaan. En iedereen die dat ook voelt is van harte uitgenodigd om te komen co-creëren. “Heel natuurlijk eigenlijk”, zegt Esther Boer, een van de netwerkleden, “zoals je vriendjes maakt op de basisschool.”

Voor meer informatie over stappenplannen in initiatieven
Voor meer informatie over stappenplannen in co-creatie
Het boek met meer informatie over Netwerken met Energie