Opening Natuurbrug Duinpoort

Vrijdag 13 juli opende ProRail, in samenwerking met PWN en aannemer Strukton de natuurbrug Duinpoort in Zandvoort in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Gedeputeerde Natuur bij de provincie Noord-Holland, Adnan Tekin:” Ik ben erg trots op de 7000 hectare aaneengesloten natuur, en dat op een steenworp van de drukke randstad. Dit is een mooi voorbeeld van een vruchtbare samenwerking tussen Prorail, de provincie en alle overige partners.”

Een uniek duingebied

Het spoor tussen Zandvoort en Haarlem loopt dwars door een uniek duingebied. De lijn doorsnijdt het open duingebied en vormt een barrière voor dieren die moeite hebben zich te verplaatsen. Om die reden legt ProRail een ecoduct over het spoor aan, Duinpoort genaamd. Vlinders, sprinkhanen, loopkevers en hagedissen kunnen zo veilig oversteken van het ene naar het andere gebied. Daar kunnen ze hun hele levenscyclus voltooien. De bouw is in 2016 gestart, in juli 2018 is het klaar. Natuurbrug Duinpoort komt te liggen ter hoogte van het uitkijkpunt langs het Visscherspad.

Een stukje achtergrond

Natuurbrug Duinpoort is de laatste natuurbrug die in dit duingebied aangelegd wordt. De andere twee natuurbruggen zijn van de provincie en zijn aangelegd over de Zeeweg (Zeepoort) en de Zandvoortselaan (Zandpoort). Dankzij deze drie natuurbruggen ontstaat er één groot duingebied van meer dan 7000 hectare, waar dieren volop de ruimte hebben. Lees meer over de natuurbruggen.

Natuurbrug Zeepoort (afgerond zomer 2017)

De bouw van de natuurbrug Zeepoort is uitgevoerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met de gemeente Bloemendaal, Nationaal Park Zuid-Kennemerland, PWN en Staatsbosbeheer. Op 21 april 2015 tekenden de provincie Noord-Holland en gemeente Bloemendaal de samenwerkingsovereenkomst. Dit ecoduct verbindt het gebied ten noorden en ten zuiden van de Zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal. Op 15 september 2017 is natuurbrug Zeepoort officieel geopend. Zie hier een filmpje.

Natuurbrug Zandpoort (afgerond in 2013)

Verbinding tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen
Eind december 2013 was het zover: de Natuurbrug Zandpoort op de Zandvoortselaan ging open. Sindsdien maken wandelaars, fietsers, ruiters en natuurlijk dieren dankbaar gebruik van de verbinding tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen.
Was de Natuurbrug in december 2013 nog een kale zandvlakte, in 2014 werden bedreigde Rode Lijstsoorten zoals de kleine parelmoervlinder, duinparelmoervlinder, bruin blauwtje en de blauwvleugelsprinkhaan al gezien. De grootste verrassing onder de brugbezoekers is de zeldzame harkwesp.

Er groeien inmiddels vele waardevolle mooie duinplanten zoals duinviooltje, kromhals, kruipend stalkruid en rolklaver. Ook zoogdieren hebben de brug gevonden: er lopen regelmatig vossen en konijnen voorbij, net als de meer algemeen voorkomende libellen, bijen, vlinders en sprinkhanen.

Lees meer op de website van de Provincie Noord-Holland.