“Op zaterdagmiddag 24 oktober startte de eerste GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland met het planten van meer dan 17.000 bollen in Heerhugowaard.” Tenminste dat had de kop van dit bericht moeten zijn. Door de strengere coronamaatregelen kon dit evenement helaas niet doorgaan in de geplande vorm.

Vijf gemeenten in Noord-Holland stonden in de startblokken om in achtereenvolgende weekenden, de estafette, bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen aan te planten. Om samen met bewoners, scholen, ondernemers, zorginstellingen en lokale natuurverenigingen mooie bloemrijke stroken te creëren in wijken, of langs wandel- en fietspaden. Deze groene linten zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels en gezelligheid voor de planters en passanten

Een fijnmazig groen-sociaal netwerk

Verbindingen tussen stukjes groen, tussen natuurgebiedjes zijn belangrijk voor dieren en planten om te kunnen overleven. GroenSpoor plant-estafettes zijn bedoeld om mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen aan te leggen binnen en tussen gemeentes. Ze werken op deze manier aan een fijnmazig natuurnetwerk. Vanuit de actieve betrokkenheid van de inwoners, scholen, bedrijven en instellingen creëren de plantestafettes ook een sociaal netwerk. Deze mooie verbindingen leveren ook weer leuke groene ommetjes.

Zorgen voor meer biodiversiteit is ook een belangrijk thema bij  provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Dat doen we onder andere door het aanleggen van tunnels, bruggen en andere doorgangen in en nabij natuurgebieden. Daardoor maken we het leefgebied van planten en dieren een stuk groter, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Hulp van inwoners om groene stukken aan elkaar te verbinden is heel welkom. Daarom ben ik ook erg enthousiast over deze plant-estafette.”

De droom is dat over een aantal jaar een groot aantal gemeentes in Noord-Holland deelneemt aan de jaarlijkse GroenSpoor plant-estafette en dat dit fijnmazige netwerk realiteit wordt!

Toch nog een startschop in Heerhugowaard

De plantestafette zou starten in Heerhugowaard. Leerlingen van de tweede klas van het Clusius hebben zich daar ter voorbereiding op de plantestafette ingeleefd in het thema biodiversiteit.

Zij hebben de daadwerkelijke ‘startschop’ gegeven voor de GroenSpoor Plant-Estafette door het planten van bolletjes aan de West Tangent, vlak voor hun school. Alle leerlingen kregen na afloop een zakje zaad van de Hortus in Alkmaar mee om ook de eigen tuin en buurt bij- en vlinder-vriendelijk te maken.

In Heerhugowaard worden er vervolgens nog 17.000 bolletjes machinaal aangeplant langs het fietspad aan de west-Tangent: krokussen, blauwe druifjes en narcissen. 

Tentoonstelling praktische tuintips leerlingen Clusius

De leerlingen van het Clusius College hebben bovendien voor de bewoners van Heerhugowaard handige en praktische tips bedacht voor hun tuin en buurt om bijen, vlinders en vogels te lokken. Deze tentoonstelling wordt aan het einde van de plantestefette gefilmd en is dan zichtbaar voor het publiek, onder andere op de website van Groen Kapitaal. Dat is het netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. 

Geen sociaal evenement, wel een zichtbaar resultaat.

Dit jaar liep het dus even anders. Helaas was het niet mogelijk om met 30 tot 40 mensen te gaan planten. Maar wat is gelukt, is om deze mooie groene linten alsnog in alle gemeentes aan te leggen. In Alkmaar zijn dat biodiverse borders en bolletjes langs de Wadi’s aan het Claeszpad. In Heiloo komt er met Groei en Bloei en het bijenlint Heiloo  een groene verbinding die de landgoederen Willibrordus (GGZ NHN) en het Ter Coulster verbindt. In Castricum krijgt het park aan de Walstro duizenden bolletjes,  naast de vele besdragende stuiken die er het jaar daarvoor al zijn geplant door vrijwilligers van Bijzzzzaak. En tot slot plant een klein groepje bewoners 10 fruitbomen aan in de wijk Stroomwal.

We hopen volgend jaar op een echte plantestafette, waarin we de plantschop als estafettestokje doorgeven van gemeente naar gemeente en daarmee de start aankondigen van weer een nieuw groen lint in de gemeente!

De droom achter GroenSpoor Plantestafettes

Het motto van Dorien Kotterman van De Groene Reiger is: “samenwerken aan een gezonde groene en sociale leefomgeving”. Haar aanpak bestaat uit het verbinden van bewoners, instellingen, overheden vanuit de meerwaarde van groen. Want groen doet op vele manieren goed. Groen levert een positieve bijdrage aan maatschappelijke en economische thema’s als gezondheid, burgerparticipatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatie. Kotterman: ”Iedereen heeft wel baat bij groen, wil naar een groenere leefomgeving, alleen wellicht om een andere reden. Door deze verschillende partijen met elk een eigen belang bij groen aan elkaar te koppelen bereik je heel veel: “verlangenverstrengeling” noem ik dat.”

Dorien Kotterman werkt nu zo’n vier jaar aan haar droom om een fijnmazig groen en sociaal natuurnetwerk te creëren binnen en tussen gemeenten, aansluitend op het nationale natuurnetwerk. Gebruikmakend van de infranatuur, het groen langs (waterwegen), het bestaande (openbare) groen en de vele hectares aan particuliere tuinen. Zij heeft hiervoor binnen het programma Groen Kapitaal van provincie Noord-Holland de aanpak GroenSpoor ontwikkeld (zie ook www.degroenereiger.nl)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties Plantestafettes

Overzicht locaties plantestafette
Heerhugowaard :   
Plantlocatie              West-Tangent
Te planten                8000 verwilderingsbolletjes
Samen met               LNH,Leerlingen Clusius, AZC en Groei en Bloei

Alkmaar                    
Plantlocatie              Claeszpad
Te planten                Biodiverse borders langs wadi’s en bolletjes
Samen met               Wijkbewoners, LNH, Hortus en St Animo

Heiloo                       
Plantlocatie              Vanaf Landgoed Willibrordus naar Ter Coulster
Te planten                Bollen en struiken, plus ophangen vogelkastjes
Samen met               GGZ NHN Bijenlint Heiloo, Groei en bloei

Castricum                
Plantlocatie              Park Walstro
Te planten                Bollen, wellicht bessendragen struiken
Samen met               Bijzzzzzaak, Groei en Bloei, LNH

Heemskerk              
Plantlocatie              Stroomwal
Te planten                Fruitbomen en vogelbosjes
Samen met               Bewoners wijk, LNH, Groei en Bloei