Nomineer de meest innovatieve uitvraag voor stads- en gebiedsontwikkeling waarbij natuurinclusief bouwen bijdraagt aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.

 

Natuurinclusief bouwen voor een toekomstbestendige leefomgeving

De druk op het stedelijk en landelijk gebied neemt toe door een sterke vraag naar woon- en werklocaties binnen de grenzen van ons land. Tegelijkertijd is klimaatverandering voelbaar door bijvoorbeeld hittestress en waterproblematiek. De oude tegenstelling tussen bouwen en natuur kan verdwijnen door aandacht voor groen en biodiversiteit bij bouwprojecten. Natuurinclusief bouwen draagt immers bij aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving voor mens en dier. Wij dromen van bouwprojecten en gebiedsontwikkeling waar groen zorgt voor meer biodiversiteit, voor een koelend effect in de zomer, voor waterberging en voor een prettige leefomgeving voor de inwoners.

De prijsvraag

Om natuur een vaste plek te geven in het bouwproces, is het van belang dat gemeenten en projectontwikkelaars natuurinclusief bouwen consequent meenemen bij het begin van de planvorming. Om deze ontwikkeling te stimuleren en de impact van natuurinclusief bouwen te vergroten heeft DuurzaamDoor het initiatief genomen voor de prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit, als onderdeel van de activiteiten van de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen), met o.a. IVN, Ministerie van LNV, Provincie Noord-Holland, AM, Ballast Nedam Development en Wageningen University & Research.

Deze prijsvraag geeft een landelijk podium aan ambitieuze, professionele opdrachtgevers die op vernieuwende en innovatieve wijze natuurinclusief bouwen onderdeel maken van het planproces en zo anderen inspireren.

 

Doe mee

De organisatoren van de prijsvraag zijn daarom op zoek naar innovatie en ambitieuze voorbeelden van uitvragen waar natuurinclusief bouwen op een slimme en doordachte wijze onderdeel van is. Het gaat om bouwprojecten waarbij op, tegen en/of naast de gebouwen groen wordt toegepast dat bijdraagt aan biodiversiteit én tevens aan een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.
Wilt u heel Nederland inspireren met uw goede voorbeeld? Zend uw uitvraag dan in voor de wedstrijd waarna de jury (bestaande uit Erik Pasveer, bouwmeester Gemeente Den Haag, Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability TU Delft, Jan Fokkema, directeur NEPROM en Lodewijk Hoekstra, oprichter NL Greenlabel) de inzendingen beoordeelt en de drie meest innovatieve en ambitieuze inzendingen nomineert. In het voorjaar van 2019 volgt bekendmaking van de winnende uitvraag tijdens een sprankelende bijeenkomst. De winnaar krijgt een landelijk podium voor zijn initiatief en een mooie, tastbare verrassing.

Hier staat alle informatie en criteria voor de prijsvraag.
Nomineren van een project kan tot 14 december 2018. De definitieve aanmelding moet uiterlijk 21 december zijn ontvangen.
Doe mee met de prijsvraag, deel uw voorbeeld van natuurinclusief bouwen in de uitvraag en help mee anderen te inspireren om bouwen en biodiversiteit te verbinden.

De prijsvraag Bouwen + Biodiversiteit is een initiatief van DuurzaamDoor in samenwerking met de Participatietafel Biodiversiteit (Natuurinclusief bouwen).