Het belang van een gezonde leefomgeving was nog nooit zo groot. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze onze gezondheid bevorderen. Dit moet anders.

Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat beter benut kan worden voor een gezondere samenleving. BoschSlabbers en Buro Bergh willen samen met de straaDpartners elke straat omvormen naar een straaD. In de zevende editie van de straaDkrant onderzoeken zij hoe de gezonde straaD werkelijkheid wordt.

Wij waren vanuit Groen Kapitaal hier actief bij betrokken, want groen is een belangrijke basis voor een gezonde straat. Wil je meer weten over hoe je bijdraagt aan een biodiverse straat, kijk dan ook naar de vorige versie: De 6e straaDkrant is uit. Straten als aanjager voor meer biodiversiteit – Groen Kapitaal

Onze leefomgeving heeft grote invloed op onze fysieke en mentale gezondheid. Omgevingsfactoren kunnen de gezondheid verslechteren, maar zijn óók sleutels om gezond gedrag te bevorderen. Door deze omgevingsfactoren in beeld te hebben, kunnen we gaan ontwerpen aan gezondere straten. In deze straaDkrant worden de volgende factoren meegenomen en uiteengezet.

  • Bewegen
  • Ontspannen
  • Ontmoeten
  • Eten
  • Beschermen

Bewegen

De gezonde straat stimuleert dagelijkse beweging. Het begint met een (sociaal) veilige omgeving. Wandelen doe je gewoon vanaf de voordeur en fietsen is vaak het snelst. Sport- en speelvoorzieningen zijn dichtbij. Beweging is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De eerste stap van ‘helemaal niet bewegen’ naar ‘een beetje bewegen’ zorgt voor de grootste gezondheidswinst [1]. Je kunt dus beter regelmatig wandelen of fietsen, dan één keer per week heel intensief sporten.

Een straat die uitnodigt te bewegen, kan leiden tot permanente gedragsverandering.

Ontspannen

De gezonde straat helpt om je lichaam te laten ontspannen. De straat voelt prettig aan en zintuigen worden positief geprikkeld. Hierdoor vertraagt je ademhaling,ontspant je zenuwstelsel en krijgt je lichaam het signaal te kunnen herstellen. Iedereen reageert maskeer ongewenst geluid ontwerp met ritselende bladeren, dichte vegetatie en klaterend water anders op stress en ontspanning. Door verschillende aanleidingen te maken krijgt iedereen de kans om haar of zijn batterij op te laden. De straat geeft ruimte aan ontspannende activiteiten, vermijdt stressprikkels en koestert stilte.

Ontmoeten

Veel mensen voelen zich eenzaam, vooral meisjes, laagopgeleiden en mensen in stedelijke regio’s [1]. Eenzaamheid is een gezondheidsrisico en verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden [1]. Juist degenen die je slechts een beetje kent, de zogenaamde ‘zwakke banden’, zijn van groot belang voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid: ze vergroten het bereik van je netwerk [2]. Een gezonde straat nodigt uit tot alledaagse ontmoetingen met mensen binnen en buiten je eigen sociale kring. Even contact, een praatje of een luisterend oor: ze vergroten het gevoel van bewoners erbij te horen en stimuleren de vorming van een sociaal netwerk.
Beter een goede buur dan een verre vriend.

Eten

Makkelijk te verkrijgen voedsel is moeilijk te weerstaan. De straat maakt gezonde keuzes zichtbaar en maakt bewoners bewust van de herkomst en kweek van gezond voedsel in de vorm van eetbaar groen. Elke dag maken we duizenden keuzes, meestal automatisch, snel en gevoelsmatig. Met gezond voedsel in je eigen straat maak je makkelijker gezonde keuzes.

Beschermen

De gezonde straat vermindert gezondheidsrisico´s. Elke straat in Nederland kent (helaas) negatieve milieu- en klimaatinvloeden. Bronnen van verontreiniging zijn bijvoorbeeld gemotoriseerd verkeer, houtstook, industrie en landbouw. Ook klimaatverandering draagt bij aan negatieve effecten. Alhoewel bronnen en oorzaken veelal buiten de invloedssfeer van een straat zijn gelegen kan de inrichting van de straat wel negatieve effecten dempen en verdere verslechtering van onze gezondheid voorkomen. Vooral het slim vergroenen van straten is een effectieve maatregel.

 

Beide kranten hebben we dit jaar ook uitgedeeld op de PROVADA waar we via de MetropoolRegioAmsterdam met een stand stonden en op verzoek betrokken waren bij de stand van NLGreenlabel. We namen daar als provincie – mede namens de inzet van gemeenten en inwoners – een prijs van de Groene Stad Challenge in ontvangst. Tegelijk is er nog veel te doen, zo blijkt uit de analyse, zie Noord-Holland meest vergroende provincie – De Groene Stad Challenge