Netwerkplatform Groen Kapitaal gelanceerd

Adnan Tekin opende op dinsdag 17 april de soft launch van hèt netwerkplatform Groen Kapitaal:” Met hét online netwerkplatform Groen Kapitaal willen we onze achterban meer bieden. Waar liggen de behoeftes en waar liggen de kansen om de biodiversiteit te vergroten? Maar ook faciliteren, inspireren en verbinden staat centraal binnen Groen Kapitaal.”

De start van Groen Kapitaal

In 2015 startte Groen Kapitaal met de ondertekening van het convenant. Met diverse partijen zijn er grote stappen gezet om de biodiversiteit in Noord-Holland op de kaart te zetten. Een aantal prachtige hoogtepunten:

  • Twee Groen Kapitaal congressen
  • Ondersteuning van projecten zoals Groen Spoor, Greenbase, Bodemcoaches en Natuurwandelen
  • Het faciliteren van netwerken zoals het Groene Gezonde Leefomgeving netwerk en de start van het Living Lab Natuurinclusieve Landbouw
  • Het meedoen aan de Greendeal Infranatuur met een congres eind 2017
  • Twee bijzondere winnaars van de Gouden Roerdomp: John Huiberts en Lyda Wennekers
  • 15 partners hebben zich inmiddels aangesloten bij Groen Kapitaal

Groen Kapitaal – natuur en innovatie, in stad en platteland

Groen Kapitaal is hét netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Het bouwen aan een netwerk waar partijen kennisdelen, elkaar inspireren en stimuleren.

Voor wie?

Groen Kapitaal is voor iedereen die wil bijdragen aan een gezond ecosysteem in Noord-Holland. Voor bedrijven, boeren, overheden, burgers en natuurbeheerders. Voor eigenaren van bermen, dijken, landbouwgronden, industrieterreinen, pleinen, moestuincomplexen en tuinen. Eind mei is het platform operationeel en klaar voor gebruik. Neem dan vooral een kijkje op www.groenkapitaal.nl.

Ben jij een aanjager en verbinder? Sluit je dan aan bij onze community Groen Kapitaal. Voor meer informatie neem contact op via groenkapitaal@noord-holland.nl.