Provincie Noord-Holland zoekt startups, innovatieve MKB-bedrijven en boerenbedrijven met innovaties in natuurinclusieve landbouw voor het GO!-NH Accelerator programma!

 

Wat houdt GO!-NH Accelerator programma in?

We zetten jouw innovatieve idee om naar nieuwe bedrijfsmodellen en geven versnelling in de klant- en productontwikkeling om zo de ideeën in korte tijd op de markt te brengen. Met de Challenge ‘natuurinclusieve landbouw’ van het Accelerator programma krijg je professionele ondersteuning onder andere in de vorm van training en begeleiding van experts, toegang tot een netwerk en aanknooppunten voor financiering.

Wat verwachten we van jou?

Er is behoefte aan nieuwe denkrichtingen en werkwijzen die bijdragen aan het milieu, de bodem, de natuur en voor de agrarische ondernemer zelf. Natuurinclusieve landbouw is één van de richtingen die hieraan kan bijdragen. Natuurinclusieve landbouw is een weg om de landbouw ook ecologisch robuuster te maken, met aandacht voor een veilige en hoogwaardige voedselproductie met minder milieudruk, meer aandacht voor de kwaliteit van het landschap, water en verbetering van de biodiversiteit. De provincie daagt boerenbedrijven en start-ups uit om los van het systeem te breken en met ideeën te komen die bijdragen aan de landbouwdoelstellingen van de provincie van 2030. Dat hoef je natuurlijk niet alleen te doen, bundel je krachten vooral ook met andere partners en meld je snel aan!

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Provincie Noord-Holland streeft ernaar dat in 2030 alle grondgebonden landbouw in de provincie natuurinclusief is en dus bijdraagt aan behoud en versterken van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit op en rond het bedrijf. De huidige agrarische bedrijfsvoering is echter over het algemeen gericht op concurrentie op de wereldmarkt. Een markt, waarin prijzen met name bepaald worden door een beperkt aantal afnemers en supermarkten. Veelal vertaalt zich dat in een hoge productie per hectare, zodat het maximale uit de grond gehaald wordt. De keerzijde van deze aanpak is de druk die komt te staan op het milieu, de natuur, de bodem, de omgeving en de agrarische ondernemer zelf.

Meer weten of aanmelden?

Klik hier voor flyer, bezoek de website van GO!-NH of registreer je voor informatiebijeenkomst van 5 september!

Of mail naar Daniela Haverkamp

Waar en wanneer kun je ons vinden voor meer informatie?

5 augustus: Michiel de Klein Innomics – Opmeer – Evenement LANDBOUWSHOW

Bij het paviljoen van provincie Noord-Holland zal er een stand van GO!-NH zijn en zal er een korte pitch gegeven worden door Innomics.

21 augustus André Knol Innomics – Nationale Proeftuin Precisie Landbouw NPPL.

Bij het paviljoen van provincie Noord-Holland zal er een stand van GO!-NH zijn en zal er een korte pitch gegeven worden door Innomics. ‘Innoveren is combineren’, aldus André Knol Initiatiefnemer GO!-NH. Partnerships/deelname corporate teams. Contactgegevens: a.knol@innomics.nl

Go-NH Pharos gebouw Hoofddorp.

5 september Introductiebijeenkomst bij Blu-Me in Hoofddorp

Je bent welkom om langs te komen op de GO!-NH Introductiebijeenkomst. Hierbij ervaar je op een interactieve manier wat GO!-NH voor je kan betekenen. Samen met andere ondernemers en innovatieteams maak je kennis met het team en hoor je van (oud) deelnemers wat het programma hen gebracht heeft.