Een Tiny Forest. Een wat? Een minibos ter grootte van een tennisbaan.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems minibos ter grootte → Lees meer!