Vanaf 7 juli is in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’ te zien. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving.

 

De expositie WATER & KLIMAATADAPTATIE is de tweede in een reeks van vier die het ABC organiseert in het kader van IN HAARLEM STAAT EEN HUIS. Daarbij worden steeds verscheidene aspecten van de ‘transitie naar duurzaamheid’ belicht.

Spelenderwijs leren met een levendige maquette

Speciaal voor deze tentoonstelling hebben wij samen met het ABC een maquette ontwikkeld. Hierop kun je op speelse wijze experimtenteren met oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Zo kun je elementen toevoegen om het water op te vangen, het water effectiever af te voeren of zelfs te gebruiken voor in en om het huis. De maquette werkt intuïtief. Je kunt punten verdienen met het toevoegen van elementen die een oplossende werking hebben. Niet alleen op het gebied van water, maar ook voor de biodiversiteit en tegen de hittestress. Een tegel eruit en groen erin levert je al snel punten op alle drie de onderwerpen. Neem vooral een kijkje en kijk hoe jij je tuin en huis wateroverlastneutraal of zelfs positief kan maken. Op een niet belerende wijze, maar spelenderwijs de bewustwording vergroten.

De kinderhoek

Op de tentoonstelling kom je van alles te weten over water. Water kom je overal in en om je huis tegen en je gebruikt het op heel veel manieren. Denk maar eens aan water om te drinken, je te wassen en de wc door te spoelen. En wat dacht je van water om lekker in te zwemmen, de plantjes te verzorgen, in te spelen door in plassen te stampen, in te varen, te vissen en nog veel meer! Water lijkt zo gewoon maar is eigenlijk heel bijzonder! Superleuk om dit te bezoeken met je kids.

Wateroverlast

Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige regenbuien toe.

De gemengde riolen (regen-, en afvalwater) in Nederland kunnen 40 mm per uur verwerken. Bij hevige regen kunnen de riolen overlopen. Dan komt er behalve regenwater ook afvalwater in vijvers of sloten terecht. Dat kan tot milieuvervuiling leiden. Bij 60 mm per uur komt het regenwater de huizen al binnen en lopen kelders vol. Dit kan grote financiële gevolgen hebben. Het vergroten van riolen alleen zou tientallen miljarden euro’s kosten en is dus niet de enige optie. Maar wat kunnen we dan nog meer doen? Amsterdam Rainproof legt helder uit welke – ook groene – oplossingen je kunt gebruiken.

Natuurinclusief bouwen

De komende jaren moeten er in Nederland 75.000 woningen per jaar gebouwd worden. Maar we willen ook de biodiversiteit vergroten, de hittestress verlagen en wateroverlast minimaliseren. Dat lijkt een tegenstrijdigheid. Er zijn echter vele manieren om natuurinclusief te bouwen. Natuurinclusief bouwen houdt in dat je bij de bouw van huizen en bedrijfspanden zoekt naar een versterkende combinatie waarbij de natuur en het omgaan met water een deel wordt van het gebouw en de omgeving. Een retentiedak, om maar een voorbeeld te noemen.

Groene Schoolpleinen

Niet alleen je eigen woonomgeving kun je klimaatadaptief maken. Schoolpleinen zijn bij uitstek natuurlijk ook erg geschikt om te vergroenen. Kinderen leren meer over groen, worden blijer in het groen, hebben het minder warm en het water loopt ook beter weg. We schreven al eerder een blog over het vergroenen van schoolpleinen. Dat lees je hier.

Klimaatadaptatie door de ogen van de trekvis

In oktober organiseerden wij een kenniscafé over klimaatadaptatie en de invloed op de migratie van de trekvis. Trekvissen verbinden letterlijk en figuurlijk leefgebieden…en onze kennis- en interessevelden. Het wel en wee van trekvissen laat ons ook zien hoe het in feite is gesteld met onze wateren: van de zee tot de poldersloot. En welke opgaven, maar ook kansen, er zijn rondom een thema als klimaatadaptatie.

Het belang van vismigratie voor de biodiversiteit

Veel Nederlandse wateren zijn veranderd: peilen liggen vast, oevers zijn kunstmatig en waterplanten zijn er soms te veel of te weinig. Herstel en verbetering zijn dan ook een belangrijke opgave, niet alleen voor (trek)vissen, maar voor de natuur en biodiversiteit in bredere zin. Zo zijn weidevogels, visetende vogels en ook amfibieën gebaat bij meer natuurlijke land-waterovergangen. Voedselketens en voedselwebben worden erdoor versterkt. Ook de waarde van daarmee samenhangende (blauw-groene) ecosysteemdiensten – denk bijvoorbeeld aan de visserij en de recreatie – kan daarmee worden vergroot.

Hoe ziet het eruit onder de grond? PWN maakte een mooi tapijt dat dit goed laat zien. Kom zeker even langs, het is superleerzaam voor ouder en kind!

Tekst en fotografie: Rogier Reker, communitymanager Groen Kapitaal
Maquette: Bureau Arjan Karssen