Biodiversiteit op het platteland

Met name op het platteland gaat de biodiversiteit (nog steeds) achteruit. Het doel van Groen Kapitaal is het herstel van de biodiversiteit in Noord-Holland. Doordat natuur standaard wordt meegenomen in andere sectoren groeit en bloeit de natuur overal.

Ook op het platteland liggen er kansen om de neergaande trend in biodiversiteit te keren. Ecologisch bermbeheer, bijenlinten en voedselbossen zijn voorbeelden waar gemeenten in de inrichting en het beheer van het buitengebied een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Toolbox

Er bestaan al diverse sites waarop gemeenten informatie kunnen ophalen over biodiversiteit en platteland. Wij hebben de belangrijkste informatiebronnen over dit thema voor gemeenten op een rijtje gezet.