Helpdesk

Op deze pagina kunnen gemeenten vragen stellen over het provinciale beleid met betrekking tot:

Vragen?

Stel je vraag via de mail hier.

Provinciaal ruimtelijk beleid voor het NNN

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van bestaande en nog te realiseren natuurgebieden. Het is bedoeld om de biodiversiteit in Nederland te behouden en zo mogelijk te verhogen. Het NNN omvat in Noord-Holland ca 56.000 ha, waarvan ca 6.000 ha nog niet is gerealiseerd en nu veelal nog in agrarisch gebruik is. De provincie zorgt voor realisatie van de laatste 6.000 NNN, voor het beheer van het gerealiseerde NNN en ook voor de planologische bescherming van het gehele NNN.

Wegwijzer Natuurwerk Nederland

Ga naar de tool.