Klimaatadaptatie

Je bent hier:--Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie 2019-02-19T18:50:27+01:00

Water en hitte in de stad

Door klimaatverandering kan in bebouwd gebied schade ontstaan door hitte, extreme droogte en extreme neerslag. Bij de locatiekeuze, de ruimtelijke inrichting en de bouwwijze is daar vaak geen rekening mee gehouden. Daarom is het belangrijk het bebouwde gebied minder kwetsbaar te maken voor extreme weersituaties en de mogelijke schade bij overstromingen te beperken. Klimaatadaptatie biedt kansen als kostenbesparingen en een hogere leefomgevingskwaliteit.

Toolbox

Er bestaan al diverse sites waarop gemeenten informatie kunnen ophalen over de wateropgave en hittestress. Wij hebben de belangrijkste informatiebronnen over deze thema’s voor gemeenten op een rijtje gezet.

Wateropgave

Deze site geeft praktische voorbeelden van maatregelen alsook voorbeeldprojecten over een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van het stedelijk gebied.

Op de site van Amsterdam Rainproof vindt u informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten.

Klimaatatlassen

Het KNMI verwacht hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. De kans op wateroverlast, grondwaterproblemen en hittestress neemt toe. De Klimaatatlas is een verzameling van plattegronden, die precies laten zien welke gevolgen van klimaatverandering er spelen in een gebied, en waar dan precies.

Hittestress

Dat hittestress een ‘hot’ item is ondervinden we de laatste jaren steeds vaker. Meer groen, minder verharding en het toepassen van materialen met een hoge reflectiefactor kunnen leiden tot aanzienlijk lagere temperaturen in de stad.

Kosten-baten

De Stichting Climate Adaptation Services (CAS) is een non-profit organisatie die producten en diensten biedt om te anticiperen op de gevolgen van klimaatverandering. CAS ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in (lokale) klimaateffecten en reikt methoden en tools aan die helpen bij het klimaatbestendig maken van gebieden. Daarnaast heeft CAS de clico tool ontwikkeld waarmee indicatief kan worden berekend welke schadekosten kunnen worden voorkomen als een stad aan klimaatadaptatie doet. De tool geeft een indicatie van de door klimaatverandering veroorzaakte schadekosten als gevolg van een overstroming, wateroverlast, droogte en hitte.

Stichting Climate Adaptation Services

Ga naar de tool.

Subsidies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een aantal subsidieregelingen voor vergroeningsprojecten (ook voor gemeenten als eigenaar van grond en vastgoed).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ga naar de website.

Contacten

Met vragen over duurzaam stedelijk waterbeheer kunt u contact opnemen met:

Stadswerk

De Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse gemeenten een forum om kennis en ervaring uit te wisselen. Ook over klimaatadaptatie.

VNG

Ook de VNG geeft informatie over klimaatadaptatie.

.