Klimaatadaptatie: Op zoek naar kansen door de ogen van de trekvis

Wanneer:  17 oktober 2018 van 12.30 tot 16.30
Waar: Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR in Haarlem, Routebeschrijving

Kenniscafé

De biodiversiteit staat overal in de wereld onder druk, ook in Noord-Holland. Door verstedelijking en de aanleg van wegen raken de natuurgebieden versnipperd en is er een gebrek aan geschikte leefgebieden voor dier- en plantensoorten. De provincie doet er alles aan om de biodiversiteit te versterken door o.a. het aanleggen van natuurverbindingen, natuurcompensatie en andere beschermingsmaatregelen. Vanuit de aanpak Groen Kapitaal zoekt de provincie Noord-Holland naar slimme natuurcombinaties om biodiversiteit te versterken. We bieden via kenniscafés en op ons digitaal platform kennis en inspiratie, om vervolgens de juiste partijen aan elkaar te verbinden om ermee aan de slag te gaan. Dit kenniscafé richten we ons op de trekvis om ons te inspireren.

Meer oog voor de trekvis

De provincie Noord-Holland heeft ARK Natuurontwikkeling gevraagd om te dromen over kansen voor natuur. Veel van die dromen zijn of worden in gebiedsprocessen al nader verkend. De natuurdroom van ARK bestaat uit zeven tekeningen die verder inzoomen op o.a. duinen, de stad, draslanden of veenmoerassen Gooi- en Vechtstreek en de overgang tussen Wad en IJsselmeer. Hieruit merken we op dat we in onze waterrijke provincie, zeker in combinatie met de opgaven voor klimaatadaptatie, wellicht nog weinig oog hebben voor de leefwereld van de vis. We zoeken naar meer ruimte voor groen en water in de stad om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen. We maken stad-land verbindingen voor (water)recreatie en voor ons woon-werk verkeer die we klimaatadaptief willen inrichten. De vraag is hoe we meteen ook natuurinclusief, in dit geval “visinclusief”, naar deze opgaven kunnen gaan kijken? ARK Natuurontwikkeling helpt ons hierbij.
We starten het programma met kennis en inspiratie over (trek)vis in Noord-Holland. Zie het als een korte “stoomcursus”. Kennis vooraf is natuurlijk welkom, maar wordt niet verwacht.

  • Esther Blom, ARK Natuurontwikkeling – De trekvis verbindt
  • Jaap Quak, Sportvisserij Nederland – Klimaatadaptatie en trekvis
  • Peter Philipsen, Vismigratie Rijnwest – Droombeeld Noordzeekanaal
  • Wilco de Bruijne, OAK consultants en Marja van Hezewijk, Hoogheemraadschap Noorderkwartier – Droombeeld  Noordkop
  • Camiel Dijkers, Movares – vismigratiepassage

Samen aan de slag

Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur) nodigt u uit om hierbij aanwezig te zijn en om samen aan de slag te gaan. We willen met u de kansen in kaart brengen die Noord-Holland niet alleen bestendiger maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook zorgen voor gezonde habitats en trekverbindingen voor soorten als paling en stekelbaars. We zullen dat doen op basis van enkele concrete voorbeelden/casussen. We hopen op verrassende inzichten en verbindingen, daarom nodigen we een gemengde groep mensen uit voor dit kenniscafé. Doet u mee vanuit uw persoonlijke expertise? Via deze link kunt u zich aanmelden. Spoedig sturen wij u de definitieve programma en routebeschrijving toe.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Anne Slettum, mail: slettuma@noord-holland.nl

We zien u graag de 17e!

Met vriendelijke groet,
Team Groen Kapitaal