Workshop: vrijdagmiddag 18 oktober 2019
Tijd:            
15.00-17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur en uitloop met borrel tot 18.00 uur)
Locatie:      ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47, Haarlem

We hebben steeds vaker te maken met extreme regenbuien afgewisseld met periodes van droogte en hittestress. Het klimaat is aan het veranderen. Wat kunnen we doen? Een voorbeeld is klimaatadaptief bouwen. Met andere woorden; bouwen met in ons achterhoofd de klimaatverandering.

Groen Kapitaal organiseert in samenwerking met het ABC Architectuurcentrum Haarlem een workshop over klimaatadaptief ontwerpen en bouwen. Je bent van harte uitgenodigd om de uitdaging aan te gaan om met andere ogen naar inrichtingsopgaven te kijken. Doel van de workshop is om tot een klimaatbestendig ontwerp te komen bij een concrete Haarlemse casus. Uitgangspunt daarbij is om niet (alleen) vanuit de mens maar vanuit een dier te denken waarbij de koppeling met water goed in de gaten gehouden wordt.

WORKSHOP

Maike van Stiphout, voormalig hoofd Master Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst en onderzoeker bij nextcity.nl, directeur DS landschapsarchitecten, begeleidt de workshop: “Omdat het over klimaat gaat, is de regenworm natuurlijk een mooi dier. Vanuit zijn perspectief is de bodem als spons een bestaansvoorwaarde. Tegelijkertijd is dat een gevolg van zijn handelen en voor ons is dat weer een middel om hemelwater kwijt te raken. De egel is een goed dier om te spreken over de groenblauwe verbindingen waarin deze dieren leven. Door in de huid te kruipen van dieren kun je plezierig over klimaatmaatregelen nadenken en tegelijkertijd de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren voor meer dan alleen voor onszelf.”

Programma:
14.30 uur        Inloop
15.00 uur        Lezing Ontwerpen voor alles wat met ons leeft verhoogt onze kwaliteit van leven in de stad
15.30 uur        Aan de slag met een programma ‘Ontwerpen en Bouwen met een Nieuwe Blik.’ (4 werkgroepen van maximaal 10 personen)
17.00 uur        Afsluiting en borrel.

Het team met het meest doeltreffende ontwerp ontvangt de eerste Gids voor Natuurinclusief ontwerpen.

Voor deze workshop zijn vertegenwoordigers van het professionele netwerk van het ABC, de Provincie Noord-Holland en Groen Kapitaal uitgenodigd – o.a. architecten/ruimtelijk ontwerpers, bouwers, ontwikkelaars. Aan de workshop wordt (o.v.) verder meegewerkt door een groep internationale studenten van het AMS- instituut die betrokken zijn geweest bij een studie naar klimaatadaptatie- strategieën voor Tuindorp Oostzaan.

Achtergrondinfo

Sinds juli 2019 staat in het ABC de expositie IN HAARLEM STAAT EEN HUIS #2 over ‘WATER & KLIMAATADAPTATIE’. Deze tentoonstelling toont wat de invloed van water is op het ontwerp van onze huizen en onze woon- en leefomgeving. Het laat ook zien wat de gevolgen (kunnen) zijn van het veranderende klimaat. Welke aanpassingen of veranderingen zijn nodig om bijvoorbeeld in de toekomst droge voeten te houden en ook nog een koel hoofd? Komende tijd vinden er diverse lezingen, bijeenkomsten en excursies plaats. De workshop ‘Klimaatadaptief ontwerpen en bouwen’ vindt ook plaats in dat kader.

AANMELDEN

U kunt zich hier aanmelden.

Geef u snel op want vol is vol (maximaal 40 deelnemers)