Otto de Vries is een ervaren vrijwilliger akkernatuur bij Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. Otto is geboren en getogen in Wieringerwerf en heeft altijd al oog voor natuur.

“In 1969 was ik al over de percelen aan het kijken. Toentertijd barste het in de zomer van de veldleeuweriken en grutto’s. Er is vergeleken met toen veel veranderd, maar dit werk is weer een stap in de goede richting om de natuur terug te krijgen in het boerenland”. Otto telt naast akkervogels ook andere soorten die hij op de akkers tegenkomt. Waaronder vlinders en libellen.                                                        

Sinds wanneer ben je vrijwilliger bij ANV Hollands Noorden en wat waren jouw beweegredenen?

Ik ben er vanaf het begin van ANV Hollands Noorden bij en dat is inmiddels zo’n 4 jaar. Ik ben met het vrijwilligerswerk begonnen, omdat ik graag in het veld ben en veel kennis had over de omgeving en de natuur. Daarnaast voelt het goed om bij te dragen aan projecten om de natuur in de omgeving te bevorderen.

Welk aspect vind je het leukst van het werk?

Ik vind het waarnemen in het veld het leukst om te doen en ook het contact met boeren vind ik leuk. Ieder jaar is anders op het gebied van weersomstandigheden. Het ene jaar met een strengere winter in Scandinavië zie je hier meer barmsijzen, vinken, kepen en andere zaadeters en bij een zwakkere winters zie je deze veel minder.

Wat is je leukste ervaring of waarneming in het veld?

De leukste waarneming vond ik de grauwe gors in de wintervoedselakker en ook de hoeveelheid grote zilverreigers en blauwe kiekendieven die zich tegoed doen aan muizen in de akkers.

Heb je tijdens het vrijwilligerswerk nog veel geleerd en hoe heb je dit geleerd?

Niet per se geleerd, maar ik heb wel veel nieuwe contacten gekregen en daardoor ook betrokken geraakt bij bepaalde organisaties of projecten.

Zijn er dingen positief/negatief veranderd sinds je bent begonnen met vrijwilligerswerk bij ANV Hollands Noorden?

Er is in ieder geval niets negatiefs veranderd, maar er valt wel nog genoeg in de omgeving te verbeteren. Ikzelf vind het belangrijk dat een perceel of gebied rust krijgt, waardoor bepaalde soorten optimaal van deze percelen gebruik kunnen maken en zich vestigen. Nu zijn er percelen waar na één jaar veel diversiteit is aan vogels en insecten, maar dit verdwijnt vaak het volgende jaar, waardoor de diversiteit aan soorten weer afneemt. Het zou mooi zijn als maatregelen meerdere jaren op dezelfde locatie blijft.

* ANV Hollands Noorden sluit steeds meer meerjarige vogelakkers en meerjarige akkerranden af. Agrariërs zien het belang van de meerjarige pakketten steeds meer in.

Heb je het gevoel dat je input/output voor het werk wordt gewaardeerd of gebruikt door agrariërs en de Agrarische Natuurvereniging en hoe zie je dit terug?

Ik heb wel het idee dat het wordt gewaardeerd en dat ze de input gebruiken zoveel als voor hen mogelijk is. In het veld zie ik echter weinig verandering in de maatregelen. Zo zou ik graag willen zien dat er bij de vogelakker een strook van 1,5 meter luzerne blijft staan als voedsel voor de grote aantallen insecten. 

Zou je mensen willen aanmoedigen om vrijwilliger te worden bij de akkervogelmonitoring en hoe zou je hun aanmoedigen of enthousiasmeren?

Ja, ik zou mensen aanraden om vrijwilliger bij de akkervogelmonitoring te worden wanneer zij de natuur willen promoten in de omgeving. Als organisatie zou ik de nieuwe vrijwilligers akkers geven in kansrijke gebieden. Dit zorgt ervoor dat ze mooie waarnemingen kunnen verrichten en ook kennis opdoen.

Heeft u kennis van akkervogels of van insecten en wilt u ook vrijwilliger worden bij ANV Hollands Noorden?

Stuur een mail naar info@anvhollandsnoorden.nl. Of kijk op de website van www.anvhollandsnoorden.nl/vrijwilligers